Nu-Sept 1L

Nu-Sept 1L

Septisk luktkontroll

Nu-Sept™ är en bioteknologisk* luktkontroll som effektivt eliminerar problem med dålig lukt, stopp och översvämningar i septiska tankar, kemiska toaletter, trekammarbrunnar och infiltrationsbäddar.
Nu-Sept™ är pH-neutral och skonsam för miljön och användare.
 
Septiska tankars sanitära tillstånd varierar beroende på ålder och organiskt innehåll. Dåliga lukter och stopp är vanliga problem.
 
Nu-Sept™ är designad för att säkra saneringen av septiska tankar och slamdeponi. Bakterierna i Nu-Sept™ bryter aktivt ner toalettpapper, oljor, fett och andra sannolika orsaker till dåliga lukter och stopp.

Art. nr ISEU-041-00-1001
Förpackning 12x1L

Säkerhetsdatablad: