Nu-Odor Fresh 630ml

Nu-Odor Fresh 630ml

Bioteknologisk luktkontroll.
Nu-Odor Fresh™ är en bioteknologisk luktborttagare för textilier, mattor, bilar, rökrum, hotellrum och andra inomhusmiljöer med luktproblem. Det är en pH-neutral luktborttagare som eliminerar dålig lukt som uppstår vid nedbrytning av organiskt material. Innehåller selektivt anpassade bakterier som tar bort dålig lukt vid källan.

Nu-Odor Fresh™ används på textilier, mattor, gardiner, inredning m.m. Rekommenderas för användning på hotell, kontor, restaurang, skolor och bilar.

Uppfyller kraven för Enviro-Performance.

Art. nr ISEU-030-00 1630
Förpackning 12x630 ml

Säkerhetsdatablad: