Företaget

Innu-Science är ett högteknologiskt bioteknikföretag som utvecklar professionella rengöringsprodukter. Huvudkontor och labratorier ligger i Kanada.

Innu-Science har alltid valt att satsa extrema resurser på forskning och därför kan man nu använda bioteknik för att kunna leverera effektiva miljöanpassade rengöringsprodukter.

Historien bakom Innu-Science

Steve_sepia

Steve Teasdale började som geolog och prospekterade mineraler i norra Kanada, avskild från omvärlden. Under fyra års tid, elva månader om året, levde Steve ensam med inuiterna, norra Kanadas ursprungsbefolning, och fick genom dem en djup respekt och kunskap
om jorden och naturen.

Under omskolning till biotekniker vid Université du Québec à Montréal träffade Steve studentkollegan Daniel Couillard. 1992 grundade de företaget Innu-Science med målet att bli en världsledande tillverkare av bioteknologiska professionella rengöringsprodukter. Numera prospekterar Steve bakterier i stället.

INNU är inuiternas, norra Kanadas urspurngsbefolknings, ord för människan, i harmoni med naturen.
SCIENCE står för vetenskapen, i harmoni med människan.

Vår vision

Innu-Science vill bli erkända världen över som marknadsledare inom professionell rengöring och städning.

Det gör vi genom att erbjuda kostnadseffektiva, säkra och miljöanpassade bioteknikprodukter med överlägsen prestanda.

Vårt uppdrag

Att vara världsledande inom bioteknik med innovativa lösningar och användarvänliga produkter för professionell rengöring och städning.

Detta samtidigt som vi kan erbjuda bästa tänkbara miljöalternativ, med totalekonomi som trotsar all konkurrens.