Bioteknik - vad är det?

Bioteknik är att använda mikroorganismer, t ex bakterier, mikrosvampar och mögel, för att skapa något som vi människor kan ha nytta av. En mikroorganism är osynlig för blotta ögat.

Du använder bioteknik varje dag - en tallrik yougurt vid frukostbordet, en Proviva efter träningen, en lättöl till lunchen, en nattmacka… Bioteknologiska processer har använts i tusentals år vid framställning av t ex bröd, öl och vin.

Bioteknik används även i läkemedel etc.

Innu-Science använder bioteknik till professionell rengöring!

Se filmen>>

Är bakterierna farliga?

Allt mikrobiologiskt liv delas in i 4 klasser.

Bakterierna som används i Innu-Science produkter är av klass 1, såsom Bacillus och Lactobacillus. Dessa kan inte mutera till något farligt.

Bakterierna i klass 1 är dokumenterat ofarliga för människa, djur och natur.

Fermentationsextrakt

Fermantationsextrakt jämförs bäst med framställning av vin och öl. Genom att tillsätta jästbakterier skapas en biomassa som utgörs bas i rengöringsprodukterna.

Fermenationsextrakt innehåller enzymer som är utvalda beroende på vilken produkttyp och ändamål de ska användas till:

  • Allmän rengöring och städning
  • Luktborttagning
  • Avloppsrengöring och septiska tankar
  • Textilrengöring

Konvertera till bioteknik

Användning av kemiska rengöringsprodukter utsätter människor, djur och ekologiska system för onödiga risker och måste minska drastiskt om arvet till kommande generationer skall säkras.

Men Innu-Science rengöringsprodukter, baserade på bioteknik, gör du en instats både för miljön och dig som användare, utan att göra avkall på funktion eller kvalitet.