Miljö

Vi använder bioteknik för att göra världens bästa rengöringsprodukter!
Det är ett oslagbart miljökoncept som samtidigt ger produktanvändare och lokalanvändare en mer hälsosam arbetsmiljö att vistas i.

Innu-Science produkter fungerar som traditionella syntetiska rengöringskemikalier.
De används och doseras på samma sätt. Den stora skillnaden ligger i att Innu-Science produkter är pH-neutrala, har kortare biologisk nedbrytbarhet och utsätter inte städaren för ohälsosam VOC*. Dessutom fortsätter bakterierna att jobba när du gått hem!

 

*VOC=Volatile Organic Compound (lättflyktiga organiska föreningar)